EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2010. év

adatok eFt-ban
ssz. . A tétel megnevezése Előző év Előző évek
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+4) 256.010 - 250.095
2. I. Immateriális javak 170 - 71
3. II. Tárgyi eszközök 252.840 - 247.024
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.000 - 3.000
5. B FORGÓESZKÖZÖK (6+7+8+9) 4.162.275 - 4.129.865
6. I. Készletek - - -
7. II. Követelések 40.227 - 50.228
8. III. Értékpapírok 1.480.001 - 1.019.997
9. IV. Pénzeszközök 2.642.047 - 3.059.640
10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5. sor) 4.418.285 - 4.379.960
11. C SAJÁT TŐKE (12+13+14+15+16) 4.416.607 - 4.377.095
12. I. Induló tőke/jegyzett tőke - - -
13. II. Tőkeváltozás/eredmény 3.905.438 - 4.410.688
14. III. Lekötött tartalék - - -
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 511.169 -33.593
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből - - -
17. D TARTALÉK 1.678 - 2.865
18. E CÉLTARTALÉK - - -
19. F KÖTELEZETTSÉGEK (20+21) - - -
20. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek - - -
21. II. Rövidlejáratú kötelezettségek -
22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor) 4.418.285 - 4.379.960

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2010. év

adatok eFt-ban
ssz.   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
      Alaptev. V. Összes Alaptev. V. Összes Alaptev. V. Összes
1 A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek
(I.+II.)
1.283.062   1.283.062       1.476.771   1.476.771
2

I.

   PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 1.283.062   1.283.062       1.476.771   1.476.771
3          Ebből: - támogatások                  
4                         - alapítói                  
5                         - központi költségvetési                  
6                         - helyi önkormányzati                  
7                         - társadalombiztosítási                  
8                         - továbbutalási céllal kapott                  
9                         - egyéb                  
10                     - tagdíj 626   626       630   630
11                     - egyéb bevételek 1.282.436   1.282.436       1.476.141   1.476.141
12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK                  
13 B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III.+IV.+V.+VI.) 771.893   771.893       1.510.364   1.510.364
14 III. RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 771.893   771.893       1.510.364   1.510.364
15   Ebből: továbbutalt támogatás                  
16 IV. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖTVÁLTOZÁSOK                  
17 V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK                  
18 VI. RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK                  
19 C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I.-III.-VI.) 511.169   511.169       -33.593   -33.593
20 D. Nem pénzben realizált eredmény (II.-IV.-V.)                  
21 E. Adózás előtti eredmény (I.+II.)-II.+IV.+V.)                  
22 F. Fizetendő társasági adó                  
23 G. Jóváhagyott osztalék                  
24 H. Tárgyévi eredmény (E.-F.-G.) 511.169   511.169       -33.593   -33.593
V. = Vállalkozási tevékenység

Budapest, 2010. január 31.