fj_alapi.gif (1365 bytes)

A Filmjus Alapítvány 2006. évi filmelőkészítési pályázata

A FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül film-előkészítés témakörben.
A pályázat célja, hogy segítse a költségvetésekben alig szereplő film-előkészítést, amely a játékfilm meglévő forgatókönyvének átdolgozását is beleértjük, a rendező kutatómunkáját, a várható művészi és gazdasági szempontok egyeztetését, a legoptimálisabb gyártási feltételek kialakítását.


A pályázat feltételei:
Megfelelő készültségi fok, - játékfilm, tv-film esetében kész forgatókönyv, támogatók, illetve pályázatot (NKÖM, MMA, ORTT stb.) megjárt anyagok, forgalmazási szándéknyilatkozatok.
Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve a producer és rendező ilyenirányú nyilatkozata.
A pályázati díj befizetése.
(FIGYELEM! Nem feltétel a más pályázaton való eredményes szereplés)


A pályázat beadási határideje: 2006. szeptember 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Kitöltött adatlap (az adatlap letölthető itt)
Játékfilm esetében 10 oldalnál nem hosszabb treatment 4 példányban.
TV.. film, játékfilm esetében forgatókönyv 1 példányban.
Dokumentumfilm és egyéb non fiction mű esetében bő szinopszis 4 példányban (minimum 3 oldal)
Pályázaton való részvételt igazoló dokumentumok fénymásolata 1 példányban.
Rendezői koncepció (A pályázaton való részvétel külön indoklásával).
A 10000,-Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása.
Számlaszám: 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank)

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért három tagú eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a kuratórium bírálja el 2006. október 31-ig

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (FilmesHáz, 1092 Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni.