fj_alapi.gif (1365 bytes)

 

A Filmjus Alapítvány 2007. évi művészeti ösztöndíj pályázata
Forgatókönyv írásra és/vagy filmelőkészítésre

A FILMJUS Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyv írásra vagy fejlesztésre, film-előkészítésre.

A pályázat célja, hogy eredeti művek szülessenek. Segítséget nyújtunk az ösztöndíjat nyert kreatív alkotóknak, az alkotói munka feltételeinek javítására. Forgatókönyvük megírásához, vagy annak előkészítésére, (terepszemle, stb.), valamint az elkészült forgatókönyv- (dokumentum, animáció, és más non fiction filmeknél részletes témaleírás, szinopszis) továbbfejlesztésére.

A pályázat feltételei:
Megfelelő készültségi fok, támogatók, illetve pályázatot (NKÖM, MMA, ORTT. stb.) megjárt anyagok, forgalmazási szándéknyilatkozatok.
Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók ilyen irányú nyilatkozata.
A pályázati díj befizetése.
(FIGYELEM! Nem feltétel a más pályázaton való eredményes szereplés)

A pályázat beadási határideje: 2007. szeptember 17.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Kitöltött adatlap (az adatlap letölthető itt )

TV-film, játékfilm esetében, ha készült forgatókönyv, azt 4 példányban, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment minimum 14 oldal terjedelemben, animáció esetében a készültségi foknak megfelelő látvány anyag.
Dokumentumfilm, és egyéb non fiction mű esetében bő szinopszis 4 példányban (minimum 3 oldal)
Pályázaton való részvételt igazoló dokumentumok fénymásolata 1 példányban.
Rendezői koncepció (a cél megjelölésével)
A 10.000,-Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása.
Számlaszám: 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank)

A pályázatokat és az elnyert összeget a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a kuratórium bírálja el 2007. november 18-ig.

Az ösztöndíj mértéke 100.000,-Ft-tól - 600.000,-Ft.

A Kuratórium az ösztöndíjról szerződést köt a nyertes pályázókkal.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmesház 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni a FILMJUS Alapítvány irodájában .

Budapest, 2007. augusztus 1.

 

A FILMJUS ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma