fj_alapi.gif (1365 bytes)

 

Mezey Emőke: A FilmJus Alapítvány forgatókönyv-pályázatáról (2003-2004)

Amikor a múlt év elején a FILMJUS Alapítvány Kuratóriumában felvetődött a gondolat, hogy a játék- és dokumentumfilmek előkészítését segítő pályázatok után most más jellegű támogatásra volna szüksége a filmszakmának, maguk a kurátorok sem tudták biztosan, hogy az Alapítvány szerény lehetőségei elegendők lesznek-e egy olyan bonyolult, többfordulós, az addigi pályázatokhoz képest hosszú időn átívelő pályázat megszervezésére, amilyenről (maguk is alkotók lévén) álmodtak. Ráadásul demokratikus, szakszerű és értelmes ügyre vágytak, amelyet a szakma is magáénak érez és elfogad. A kétely végül alulmaradt, s az Alapítvány új, háromfordulós forgatókönyv-pályázat kiírásáról határozott.

Döntésekor a Kuratórium abból a felismerésből indult ki, hogy az átalakulás terhe alatt vergődő filmszakma számos (financiális, strukturális stb.) gondja közül az egyik legsúlyosabb az eredeti, színvonalasan megírt, szélesebb közönségréteg számára is érdeklődést keltő forgatókönyvek hiánya. Az egymást követő filmszemlék tapasztalatai megerősítették azt a véleményt, hogy a pénzhiánnyal azonos súlyú, alapvető filmszakmai kérdésről van szó, amelyről egymás között sokat beszélünk ugyan, de amiért keveset teszünk. Így a szakma ugyanazokat a köröket futja újra meg újra. Pedig ha van a magyar film számára kitörési pont, a forgatókönyvek minőségének kérdése bizonyosan az. A Kuratórium természetesen tisztában volt azzal, hogy e helyzetnek számos, szerteágazó és mélyen gyökerező oka van, saját lehetőségei ezzel szemben nagyon is korlátozottak, mégis azt tartotta helyesnek, ha vállalja ezt a háromfordulós, valójában a hiányzó műhelymunkát pótló pályázatot. De az érvek közt elhangzott az is, ha mást vagy többet nem, annyit biztosan elérhet ez a pályázat, hogy a probléma felismerésére irányítja a figyelmet, s ezzel a megoldások keresésére ösztönzi az arra hivatottakat.

A pályázat azonban nagy visszhangra talált. Vonzereje talán teljes nyitottságában (bárki részt vehetett rajta), műfaji, tematikai kötetlenségében, valamint abban rejlett, hogy a támogatásként odaítélt összeg fejében az Alapítvány nem kívánta megvásárolni a forgatókönyv szerzői jogát. A támogatásra szánt összeg - a kiíró szándéka szerint - az írói alkotómunka feltételeinek javítását szolgálta. A pályázók széles és rangos köre, a benyújtott pályamunkák műfaji, tematikai gazdagsága azt igazolta, hogy jókor, jót kezdeményezett a FILMJUS Alapítvány. A pályázat első fordulójára 130 szinopszis érkezett, ebből előbb 33 filmnovellát, majd a végső, harmadik fordulóban 8 forgatókönyvet rendelt meg az Alapítvány a forgatókönyvi bizottság (Böszörményi Zsuzsa, Forgách András, Mészáros Katalin, valamint e sorok írójának) értékelése alapján.

Mindhárom forduló zsűrijében teljes volt az egyetértés, hogy a pályaművek esztétikai mérlegelésén túl a minél szélesebb közönségréteg megszólításának szándékát is értékeljük. A mű gondolati anyaga, dramaturgiai felépítése, a történet és a jellemek mélysége, a művészi eszközök ereje, valamint számos más, itt most fel nem sorolható esztétikai és gyakorlati megközelítés jelentette azokat a főbb szempontokat, amelyeket a közel másfél éven áthúzódó munka során - az alkotói konzultációkon éppúgy, mint az egymás közti, olykor bizony szenvedélyes vitákban - mindannyian lelkiismeretünk szerint képviseltünk. A "befutó" nyolc könyv végül gazdag és izgalmas választékot kínál: van közöttük új, eredeti szemléletű történelmi filmterv, van erőteljes társadalmi dráma, van könnyedebb, mesei-szürreális és valóságos elemekből szőtt filmtörténet, és van több szálon futó, izgalmas, kiválóan megszerkesztett társadalmi töltetű krimi. E nagyon is különböző világképű művek között mégis érzékelhető valami távoli, minőségbeli rokonság. A kiemelkedő művek értékmezőjében járunk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy kész, végleges forgatókönyvekről volna szó. Inkább a forgatókönyvek első változatáról, ahol még további konzultációkra, beszélgetésekre, baráti eszmecserékre lesz szükség ahhoz, hogy legjobb, legteljesebb formáját öltse fel a megtalált gondolat. Ebben a munkában az írók továbbra is számíthatnak a zsűri tagjainak véleményére, noha bizonyos, hogy a végső munka azokra a műhelyekre vár majd, amelyek vállalják a pályaművek megvalósítását a filmgyártás minden gondjával s örömével együtt.

A FILMJUS Alapítvány 2003-2004. évi forgatókönyvi pályázatán a Sós Mária által vezetett Kuratórium az alábbi könyvek íróit részesítette 500.000 Ft. értékű pályadíjban.

Can Togay: Egy gyermekkor Európában
Csaplár Vilmos: Vonat a pokolból
Esztergályos Károly: "édesgyökér"
Fliegauf Benedek: Fenevad
Kovács András: Polixéna szerelmei
Lovas Balázs: A Föld 20 fokot fordul
Podmaniczky Szilárd: Angyalkilövő
Xantus János: Tejtestvérek

Budapest, 2004. március 14.


Mezey Emőke
a forgatókönyvi bizottság elnöke

 

letölthető változat (.doc fájl, 29k)